STRIEGEL-PRO PE jest 6 rzędowym pielnikiem do słomy z dwoma hydraulicznie, niezależnie regulowanymi sekcjami elementów roboczych.

Pierwsza sekcja zawiera 4 rzędy palców, które uprawiają górną warstwę gleby na głębokości 2–4 cm.

Druga sekcja zawiera dwa rzędy palców roboczych dla ostatecznego wyrównania.

Dodatkowo maszyna może być wyposażona w kroje tnące dla letniej uprawy ścierniska, w przednią włókę – Crushbar regulowaną hydraulicznie do wierzchniej uprawy gleby. Łopatki włóki równającej mogą być zamontowane na krojach tnących i odwrotnie.

Finansowanie

Chcesz skorzystać z opcji finansowania zakupu sprzętu rolniczego? Skontaktuj się z nami! Nasi doradcy pomogą wybrać najlepszą opcję finansowania.